MOLASSE+

کسی معمولا ملاس یا شهد غلیظ را جزء جیره غذایی طیور گوشتی در نظر نمی گیرد اما هیچ چیز مضری در این ماده وجود ندارد، به جز آن که ماده ای نیمه مایع است که نیازمند رسیدگی و بررسی خاص است. از آنجایی که ملاس، به عنوان ماده اولیه در هر یک از کنجاله های خوراک وجود دارد، در نتیجه هیچ مانعی وجود ندارد که مقدار معینی از آن، در خوراک طیور گوشتی هم مورد استفاده قرار گیرد.  ملاس حتی در فرآیند تولید خوراک نیز، مزایای فوق العاده ای دارد و به این ترتیب می تواند ماده اولیه استاندارد در بسیاری از فرمول های خوراک طیور، محسوب شود. برای پی بردن به میزان دقیق استفاده از ملاس، باید گفت که این کار، کاملا به توانایی تولید خوراک بستگی دارد. ملاس نیشکر و ملاس چغندرقند، هر دو فواید و گاهی مشکلات یکسانی دارند و هر دو اگر با میزان مناسبی از ساکاروز و فروکتوز، مورد استفاده قرار گیرند، طعم شیرینی به خوراک می دهند.

بازار خوراك مايع